Trendyol Duyuru

Güncel Trendyol Satıcı Sözleşmesi 05.02.2021

Trendyol tarafından 05.02.2021 – 15:30’da yayınlanan bilgilendirmeye göre Trendyol İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi‘nin 4.19. maddesi güncellenmiştir.

Yapılan düzenleme sonucunda ilgili aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Satıcı ayrıca öncesinde DSM’nin yazılı izni olmaksızın Alıcı’lara herhangi bir reklam ve/veya pazarlama çalışması yapamayacak (ürünün Satıcı’lara ait kutularla gönderilmesi dışında), Alıcı’lara ürün ve/veya hizmetle birlikte herhangi bir promosyon malzemesi, numune ürün gibi bir gönderide bulunmayacaktır. Satıcı, Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 2 (iki) yıl süre boyunca DSM’yi ve DSM’ye ait markaları kötüleyici veya bunları hedef gösteren, söz konusu markaların ve DSM’nin ticari itibarını zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde bulunmayacağını, işbu Sözleşme tahtındaki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini ifa ederken iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine uyacağını, haksız rekabet teşkil edecek fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin ihlali halinde 10.000 TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Benzer konular

Yorum yaz..